3.3. İZMİR’DE MADDE KULLANIMI

 

            İzmir’de hastaneye başvurular (bağımlılık tedavi birim, psikiyatri klinikleri, poliklinikler), madde kullanıcılarına ilişkin suçlar ve yakalanan madde miktarı artış göstermektedir (Coşkunol, 1994; EGM, 1998). En sık kullanılan maddeler esrar, hap  ve uçucu maddelerdir. Esrar yaygın olarak kullanılmaktadır. Tabaka biçiminde kullanılsa da (ot, sarma, gonca ) olarak adlandırılan kurutulmuş ot biçimi de kullanılır. Kullanım küçük yaşlarda da başlayabilmektedir. Bazı bölgelerde (tepecik, Kuruçay, bazı balıkçı barınakları, Örnekköy) kullanım  bir yaşam biçim gibi algılanabiliyor. Hap kullanım (benzodiazepinler, Akineton, Aparkan, Korex, Perekon) gençler arasında daha yaygın. Leblebi ve papik olarak adlandırılıyor. Tepecik ve Kuruçay gibi bazı bölgelerde kolayca bulunabilmektedir. Uçucu madde kullanımı da yaygın olarak görülmektedir. Çocuklarda, sokakta yaşayanlarda ve arkadaş grubu içinde madde kullanımı olan çalışan çocuklarda uçucu madde kullanımı çok sıktır. Eroin, kokain ve LSD kullanımı İzmir’de sık olarak görülmemektedir. Madde kullanıcıları belli bölgelerde daha sıktır. Bunlar gençlerin takıldığı bar, kafe, gece kulüpleri (Alsancak, Güzelyalı çevresinde), Bostanlı ve Güzelbahçe’de balıkçılıkla uğraşanların bulunduğu yerlerde, Tepecik, İkiçeşmelik, Kuruçay, Örnekköy gibi kullanımın gençler arasında yaygın olduğu ve satıcıların bulunduğu kesimler olarak bilinmektedir. İzmir’de yeni kurulan yerleşim birimlerinde de (Evka, Ege-kent) madde (özellikle eroin) kullanımı yaygınlaşmaktadır (Ögel, 1999).

 

Kliniğimiz Bağımlılık Tedavi Birimi’ne 1993-1994 yıllarında 44 madde bağımlısı başvurmuştur. Yaş ortalamaları 26.2, kadın/erkek oranı 11/33 dür. En fazla kullandıkları maddeler şunlardır: opioidler %57 (n=25), anksiyolitik ve hipnotikler %18 (n=8), esrar %9 (n=4), uçucular %7 (n=3), kokain %4 (n=2), diğer maddeler %4 (n=2). Opioid kullanımı nedeniyle başvuranlar genellikle yurt dışında çalışanlardır (Coşkunol, 1994).

 

Esrar olayları polis kayıtlarına göre İstanbul, İzmir ve Diyarbakır’da yoğunlaşmaktadır. Narkotik şube müdürlüğü kayıtlarına göre İzmir’de olay ve sanık sayısı, yakalanan madde miktarı olarak ilk sırayı esrar ikinci sırayı sentetik ecza almaktadır. Yıllara göre artışlar Tablo 3.6’da görülebilir (EGM, 1998).


 

Tablo 3.6 İzmir’de polis kayıtlarına geçen olaylarının yıllara dağılımı (EGM, 1998)

Yıllar

Olay Sayısı

Sanık Sayısı

Miktar

(kg)*

Sentetik Ecza (adet)

Kök (Hint keneviri, Haşhaş bitkisi)

1992

134

296

 

 

 

1993

216

402

 

 

 

1994

281

545

 

 

 

1995

253

407

274

211

51

1996

258

490

382

947

192

1997

293

550

295

2335

2186

1998

319

565

377

8762

7582

 

*Esrar, eroin, baz morfin, afyon miktarı alınmıştır. Kokain az miktarlarda (1 kg’dan az) ele geçirildiği için alınmamıştır.

 

İzmir'de Madde Kullanımının Doğası ve Boyutları Araştırması 1999 yılında yapılmıştır. Bağımlılık konusunda anahtar kişi olduğu düşünülen sağlık çalışanı, öğrenci, öğretmen, eczacı, muhtar, emniyet görevlisi, adliye çalışanı, sosyal çalışmacı, bağımlı yakını ve bağımlılardan oluşan 118 kişi ile derinlemesine görüşmeler ve sekiz hedef gurup görüşmesi yapılmıştır. Çalışmanın amacı İzmir metropolünde madde kullanım sorununu, kişilerin bilgi tutum ve davranışlarını belirlemek, sorunun yaygınlığını ve dağılımını belirlemektir. Görüşülen kişilerin genel olarak maddeler ve bağımlılıkla ilgili bilgili oldukları görülmüştür. İlk akla gelen madde esrardır, İzmir ve çevresinde kullanımı daha çok görülmektedir. Madde kullanma nedenleri arasında merak, arkadaş çevresi ve bir guruba ait olma önemli görülmektedir. (Akvardar ve Coskunol, 2000).

 

Gençlerde sigara, alkol ve madde kullanımının yaygınlığını değerlendiren bir çalışmada (SAMAY), İzmir en sık alkol kullanılan il olarak belirlenmiştir. Gençler arasında yaşam boyu sarhoş olma oranları en yüksek yine İzmir’de (% 39.7) görülmüştür. Yine yaşam boyu esrar kullanımının en yüksek oranda görüldüğü il İzmir’dir. % 4. Uçucu madde kullanım oranları % 11.1,  kokain kullanım oranları % 1.5, eroin kullanım oranları % 1.5, benzodiazepin kullanım oranları % 4.4 olarak belirlenmiştir (SAMAY, 1998).

 


Başa dönİleriGeri